Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας ΓΑΛΙΛΑΙΑ

Website Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας

advanced divider

Η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» φροντίζει σωματικά, ψυχικά, κοινωνικά και πνευματικά ασθενείς και τις οικογένειες τους εξασφαλίζοντάς τους την ικανότητα και τη δυνατότητα να ανακαλύψουν πόσο περισσότερη ζωή μπορεί να υπάρχει σε κάθε στιγμή της.

Το αποτέλεσμα

advanced divider

Υλοποίηση του site της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας ΓΑΛΙΛΑΙΑ σε WordPress με migration του content από Joomla, αρχικά. Εν συνεχεία, δόθηκε έμφαση στην ευκολία χρήσης και ανάκτησης της πληροφορίας από τους επισκέπτες, σε ένα site με αρκετό περιεχόμενο ώστε να αναδειχθεί το σημαντικό έργο της Γαλιλαίας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

advanced divider
WordPress Web Design, WordPress Development, PHP, Javascript, CSS, SEO, LiteSpeed Web Hosting, SSL, Joomla Migration to WordPress, WordPress Maintenance, WooCommerce, Σύστημα Δωρεών, Διαχείριση Περιεχομένου