Κοσμητεία Σχολής Ναυτιλίας & Βιομηχανίας Πανεπιστημίου Πειραιώς

Website Κοσμητείας Σχολής Ναυτιλίας & Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς

advanced divider

Η καινοτομία είναι θεμελιώδης για τη συνεχή ερευνητική επιτυχία της Κοσμητείας Σχολής Ναυτιλίας & Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και για τον θετικό αντίκτυπό της στην κοινωνία.

Το αποτέλεσμα

advanced divider

Η δημιουργία της Κοσμητείας Σχολής Ναυτιλίας & Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς βασίστηκε στο WordPress. Στόχος ήταν ένα καλαίσθητο design και μια λειτουργική υλοποίηση, που να βοηθά τους επισκέπτες του web site ώστε να βρίσκουν εύκολα και γρήγορα την πληροφορία που θέλουν.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

advanced divider
WordPress Web Design, WordPress Development, PHP, Javascript, CSS, SEO, Διαχείριση Περιεχομένου, WordPress Maintenance