Συνέδριο Φαρμακευτικού Management

Website Συνεδρίου Φαρμακευτικού Management

advanced divider

Το 13ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Management με τίτλο «METAPHARMA: Μαζί διαμορφώνουμε το Μέλλον της Υγείας» θα διεξαχθεί στις 27-29 Απριλίου 2022 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Το αποτέλεσμα

advanced divider

Υλοποίηση του site του 13ο Συνεδρίου Φαρμακευτικού Management με τίτλο «METAPHARMA: Μαζί διαμορφώνουμε το Μέλλον της Υγείας» σε WordPress. Στόχος ήταν ένα άρτιο λειτουργικά και αισθητικά αποτέλεσμα που θα αναδεικνύει την θεματολογία του συνεδρίου, του υψηλού επιπέδου ομιλητές του καθώς και τους χορηγούς.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

advanced divider
WordPress Web Design, WordPress Development, PHP, Javascript, CSS, SEO, LiteSpeed Web Hosting, SSL, WordPress Maintenance, Εlementor