Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Website Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

advanced divider

Το όραμα του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι να καταστεί ένα ηγετικό κέντρο αριστείας ναυτιλιακών σπουδών με παγκόσμια επιρροή και βα παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες και έρευνα υψίστης ποιότητας.

Το αποτέλεσμα

advanced divider

Η δημιουργία του website του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ήταν μια αρκετά απαιτητική υλοποίηση, καθώς έπρεπε να παρουσιαστούν σε δύο γλώσσες, οι πολλές δραστηριότητες του τμήματος. Η ανέλιξη του στα οργανικά αποτελέσματα αναζήτησης για τα κύρια keywords ήταν επίσης ένας στόχος που επετεύχθη.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

advanced divider
WordPress Web Design, WordPress Development, WooCommerce, PHP, Javascript, CSS, SEO, Litespeed Web Hosting, SSL, Διαχείριση Περιεχομένου